Θέμα 5

Τίτλος Το σπίτι του μέλλοντος έρχεται από το παρελθόν
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής   κ. Σόφη ? κ. Στυλιανοπούλου
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.