Ομάδα Εργασίας 3.3 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • Αντωνοπούλου  Παναγιώτα
  • Βαλσαμάκη  Ελευθερία
  • Βενιέρη Αννα
  • Βενιέρη Ερατώ
  • Δανδόλου Ελένη
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 3 εργασίαομάδα 3 παρουσίαση
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.