Ομάδα Εργασίας 1.2

Όνομα ομάδας εργασίας  Οι απόγονοι
Θεματική ενότητα ομάδας Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας

ΔΑΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΜΠΙΤΣΗ  ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΟΥΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.