Ομάδα Εργασίας 5.4

Όνομα ομάδας εργασίαςμπουρμπουλιθρονια  
Θεματική ενότητα ομάδας
Χρονική περίοδος υλοποίησης : Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας:  Σάββας Αχιλιάς, Γιάννης Γεωργακλής, Κατερίνα Τούντα, Δήμητρα Τσάμη, Μαρία Χατζημανωλάκη

 
Περιγραφή  

 Υποστηρικτικό Υλικό : TELIKO_project                         

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.