Ομάδα Εργασίας 3.2

Όνομα ομάδας εργασίας: THE HISPANICS
Θεματική ενότητα ομάδας:Ισπανόφωνοι
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

Θανασούλας Παναγιώτης

Καρτσωνάκης Ιωάννης

Κολιμάτση Ειρήνη

Λάππα Μαρία

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό:Διαπολιτισμικότητα Παρουσίαση Ομάδας 2Διαπολιτισμικότητα Εργασία Ομάδας 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

Τα σχόλια έχουν κλείσει.