Ομάδα Εργασίας 3.3

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Πυθαγόρας
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Γιατράκος Δημήτρης, Γναρδέλης Δημήτρης, Μηλοπούλου Ελένη, Μπαρέκος Γιώργος, Ντάβαρη Μάρθα
Περιγραφή Η ομάδα μας που αποτελείται από την Ντάβαρη Μάρθα, τον Δημήτρη Γιατράκο, τον Γναρδέλλη Δημήτρη, την Μηλοπούλου Ελένη και τον Μπαρέκο Γιώργο στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 5 ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ασχολήθηκε με το έργο και τη ζωή του Πυθαγόρα. Μέσω της έρευνας μας στο διαδίκτυο και σε βιβλία τόσο ιστορικά( ιστορικό πλαίσιο) όσο και επιστημονικά γνωρίσαμε την βιογραφία, το έργο και γενικότερες πληροφορίες για την πολιτική-κοινωνική κατάσταση. Επίσης για να εμπεδώσουμε καλύτερα την προσφορά καθενός από τα 5 πρόσωπα βρήκαμε τα κοινά στοιχεία στις ζωές τους. Συμπερασματικά, με αυτή την ερευνητική εργασία όχι μόνο γνωρίσαμε το έργο αυτών των προσώπων αλλά εξοικειωθήκαμε περισσότερο με τον περίπλοκο κόσμο των Μαθηματικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  •  www.google.com/pythagoras/thriskia
  •  www.google.com/search?tbm=isch&hl=el&source
  •  www.wikipedia.com/pythagoras
  •  Βιβλίο: Πυθαγόρεια εγκλήματα
  •  Βιβλίο: Το τελευταίο θεώρημα του Fermat
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.