Ομάδα Εργασίας 2.4

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Θρησκεία – Μυστικισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Κυριακόπουλος Γιάννης, Στασινόπουλος Σταύρος, Τραϊτοράκης Φίλιππος, Χιονάς Γιώργος

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Ομάδα 4 – Τελική εγασία (Powerpoint) Ομάδα 4 – Τελική εργασία (Word) Πηγές

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.