Ομάδα Εργασίας 3.5

Όνομα ομάδας εργασίας: XAPPLE
Θεματική ενότητα ομάδας:  Ιρλανδοί – Ινδοί
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

Γιαταγάνα Κατερίνα

Κάτσαρης Γιώργος

Τσούρας Δημήτρης

Χριστοφορίδης Θωμάς

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: Διαπολιτισμικότητα Παρουσίαση Ομάδας 5
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.