Ομάδα Εργασίας 4.5

Όνομα ομάδας εργασίας Τανάλιες
Θεματική ενότητα ομάδας Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής Ονόματα καθηγητών
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  Ergasia
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.