Ομάδα Εργασίας 3.3

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Μεταπολεμική αρχιτεκτονική

(παγκόσμιος πόλεμος κ? ύστερα)

Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ,,ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ,KΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ, ΚΟΥΦΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΑ

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό            Ομάδα3

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.