Ομάδα Εργασίας 1.5

Όνομα ομάδας εργασίας  Καρυάτιδες
Θεματική ενότητα ομάδας  Συντήρηση μαρμάρου
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας

Αλεξάκη Αναστασία, Μηλοπούλου Ελένη, Μπίστικα Ελένη, Μωυσόγλου Νίκη


Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό  Keimeno

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.