Ομάδα Εργασίας 3.1

Όνομα ομάδας εργασίας  
Θεματική ενότητα ομάδας  Τέχνη και πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Καλτσούνης Τάσος, Λαδάς Θοδωρής, Κρανιά Αγγελική, Κολυβά Μάγδα

 
Περιγραφή  

Τι είναι το ωραίο; Που το συναντάμε; Μπορεί να περιγραφεί; Με ποιους όρους; Η
ερευνητική μας εργασία ξεκίνησε με αυτά τα ερωτήματα, ώστε να αγκαλιάσει πολλούς
τομείς ενδιαφερόντων των μαθητών, κι έπειτα να προχωρήσει στη σχηματοποίηση του
ενδιαφέροντός τους μέσω των μαθηματικών και της τέχνης. Αρχικά, η κάθε ομάδα επέλεξε
τον τομέα με τον οποίο θα ασχολούνταν (π.χ. αρχιτεκτονική, φωτογραφία – ζωγραφική,
οφθαλμαπάτες, αθλητισμός, μουσική κτλ.), όρισε ένα πεδίο ενδιαφέροντος μέσα σε αυτό
τον τομέα, έκανε μία μικρή έρευνα και παρουσίαση των υλικών και των εννοιών που θα
χρησιμοποιούσε, ώστε στην τελική φάση, να προχωρήσει στην υλοποίηση ή στον σχεδιασμό
ενός καλλιτεχνικού πονήματος. Μπόρεσε έτσι, να δημιουργήσει στάδια εργασίας,
απαραίτητα για την σύνθεση του υλικού, αλλά και την ανίχνευση της κεντρικής ιδέας ή
στοιχήματος που είχε θέσει η κάθε μία.

 Υποστηρικτικό Υλικό                            μαθητικές εργασίες όλων των ομάδων

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Κάθε ομάδα μπόρεσε να δει ότι το ωραίο παίρνει ατελείωτες, αλλά ακριβείς μορφές. Κι έτσι
το καλλιτεχνικό, αλλά και το μαθηματικό στοίχημα, πάντα είναι παρόν, χωρίς να προαπαιτεί
? στις μορφές σύνθεσης που διδάχθηκαν ? κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο ή εξειδίκευση για να
υπάρχει, γιατί εντοπίζεται στην ιδέα και στην επινόηση. Οι μαθητές μπόρεσαν να
«συντάξουν» έτσι προτάσεις, που με την μέχρι τώρα καλλιεργημένη νοοτροπία γι αυτούς
τους δύο τομείς, δεν θα έπαιρναν εύκολα το θάρρος να αγγίξουν, καθώς δεν γνωρίζουν ότι
τα μαθηματικά με την τέχνη προσφέρουν εποπτεία ιδέας κι υλοποίησή της κι όχι εξαφάνισή
της, μέσω της καλλιέργειας τύπων και της ακολουθίας μόνο μίας συγκεκριμμένης κι
επιβεβαιωμένης θεωρίας, που οδηγεί σε ορισμένα συμπεράσματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.