Ομάδα Εργασίας 5.1

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Θεός, φύση και άνθρωπος
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας

Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Μαρίνου Τίνα, Ξηρού Ελένη

Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό Keimeno Parousiasi
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.