Ομάδα Εργασίας 3.3

Όνομα ομάδας εργασίας  
Θεματική ενότητα ομάδας  
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Ανδριώτης Νίκος, Παναγιώτου Θωμάς, Αγάθης Κώστας

 
Περιγραφή  
Υποστηρικτικό Υλικό  εργασίες μαθητών

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις ΕργασιώνΠαρατηρήσεις / Συμπεράσματα:
Κάθε ομάδα μπόρεσε να δει ότι το ωραίο παίρνει ατελείωτες, αλλά ακριβείς μορφές. Κι έτσι
το καλλιτεχνικό, αλλά και το μαθηματικό στοίχημα, πάντα είναι παρόν, χωρίς να προαπαιτεί
? στις μορφές σύνθεσης που διδάχθηκαν ? κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο ή εξειδίκευση για να
υπάρχει, γιατί εντοπίζεται στην ιδέα και στην επινόηση. Οι μαθητές μπόρεσαν να
«συντάξουν» έτσι προτάσεις, που με την μέχρι τώρα καλλιεργημένη νοοτροπία γι αυτούς
τους δύο τομείς, δεν θα έπαιρναν εύκολα το θάρρος να αγγίξουν, καθώς δεν γνωρίζουν ότι
τα μαθηματικά με την τέχνη προσφέρουν εποπτεία ιδέας κι υλοποίησή της κι όχι εξαφάνισή
της, μέσω της καλλιέργειας τύπων και της ακολουθίας μόνο μίας συγκεκριμμένης κι
επιβεβαιωμένης θεωρίας, που οδηγεί σε ορισμένα συμπεράσματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.