Ομάδα Εργασίας 1.2

Όνομα ομάδας εργασίας: FASHION EXPERTS
Θεματική ενότητα ομάδας:                      Η ΜΟΔΑ  ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗΒΑΡΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.