Ομάδα Εργασίας 1.5 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΣΑΜΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • ΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
  • ΨΑΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΟΜΑΔΑ 5
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.