Θέμα 1 Α΄ Λυκείου 2014-2015

Τίτλος:                 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.  
Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδες Εργασίας:
Υπεύθυνος Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ.
Περιγραφή
Δράσεις:   posters
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.