Θέμα 3

Τίτλος Μαθηματικά και Αισθητική
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Γκάγκαρη ? κ. Θεοδώρου
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.