Ομάδα Εργασίας 2.1

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_1
Θεματική ενότητα ομάδας:  

Το κολάζ στον ήχο

                  

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

  •  Ανδριτσάκη Ελένη
  • Φώτης Βιτινίδης
  • Διονύσης Σιμάτος
  • Χάρης Σαμακά
  • Φωτεινή Παρσή
  • Βαγγέλης Πίτσιος
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 1η ΟμάδαProject FinalProject
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.